logo Wandelclub Egmont

Privacyverklaring - Wandelclub Egmont


Laatst bijgewerkt op: 23/12/2019.

VZW wandelclub Egmont Zottegem begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door VZW wandelclub Egmont Zottegem en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Tegelijkertijd wil VZW wandelclub Egmont Zottegem ervoor zorgen dat u steeds op de hoogte bent van speciale aanbiedingen en promoties die u kunnen interesseren. Indien u echter geen boodschappen van ons wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment gemakkelijk laten weten via verschillende communicatiekanalen. We zullen ervoor zorgen dat uw wensen gerespecteerd worden.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over hoe VZW wandelclub Egmont Zottegem omgaat met uw persoonsgegevens.


1) Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u aansluit bij onze club, vragen we enkele persoonsgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer en rijksregisternummer.

Persoonsgegevens worden verzameld via het inschrijvingsformulier (nieuwe leden).


2) Verzameling en gebruik van beeldmateriaal

Tijdens evenementen van VZW wandelclub Egmont Zottegem of evenementen waar VZW wandelclub Egmont Zottegem aan deelneemt kunnen er foto’s genomen of getoond worden. Deze kunnen ogelijks gebruikt worden voor het clubblad en de website van VZW wandelclub Egmont Zottegem. Deze foto’s zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. U kan te allen tijde aangeven dat u dit niet wenst of dat deze verwijderd moeten worden. Hiervoor volstaat een bericht aan één van de bestuursleden.


3) Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.


4) Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

We geven de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie aan wandelsport Vlaanderen of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.


5) Cookies op onze website wandelclubegmont.be

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Wandelclub Egmont (.be) maakt gebruik van 2 soorten cookies.

Functionele cookies
Deze cookies zijn verplicht omdat ze ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt. Zo krijgt u door middel van een functionele cookie niet bij elk websitebezoek deze privacywall te zien.

Externe cookies
Deze cookies zijn optioneel. De cookies worden gebruikt om zaken van andere websites in te voegen. Denk hierbij maar aan Google Maps, de weerwidget etc.


6) Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar de Data Protection Officer van VZW wandelclub Egmont Zottegem.


7) Gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermings-
autoriteit. Meer info via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


8) Wijzigingen in onze privacyverklaring

Het is mogelijk dat ons privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Wanneer er een wijziging plaatsvindt in deze privacyverklaring, krijgt u de privacywall sowieso opnieuw te zien en dient u akkoord te gaan met de gemaakte wijzigingen om de website te kunnen bezoeken.


9) Uw akkoord met deze privacyverklaring

Wandelclub Egmont kiest ervoor uw expliciete toestemming te vragen bij uw eerste bezoek en na wijzigingen zoals besproken in punt 8. We behouden het recht u de toegang tot de website te ontzeggen indien u niet instemt met onze privacyverklaring.


10) Contactgegevens van de Data Protection Officer van VZW wandelclub Egmont Zottegem

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring van VZW wandelclub Egmont Zottegem, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van VZW wandelclub Egmont Zottegem.

Contactgegevens
De Corte Patrick
Tweekerkenstraat 15
9620 Zottegem
pdcorte@telenet.be


Deze privacywall wordt aangeboden door en is in het beheer van Maarten De Moor (.be). Echter kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten. De inhoud en de opvolging van de privacyverklaring staat onder verantwoording van Wandelclub Egmont.